Home Rassen Service Research Zaadproduktie Over Strube

Legal Notes - Disclaimer

Strube D & S GmbH 

Hauptstr. 1

D-38387 Söllingen

Telefoon +49 53 54 809 930

Telefax +49 53 54 809 937

E-mail info@strube.net


Bedrijfsleiders:
Eric Verjux

Gregor Schoess

Christian Knolle 


Zetel van de vennootschap: Söllingen

 

Handelsregister: Kantongerecht Braunschweig, HRB 207143

 

BTW-/Belastingnummer: DE 815750933 

 

Vertrouwen vinden wij belangrijk.

Om deze reden willen wij u informeren over het volgende:

Op deze website worden in opdracht van Strube D & S GmbH gebruiksgegevens geregistreerd. De klikpaden van de niet persoonlijk te identificeren gebruikers van de Strube D & S GmbH website worden eveneens verzameld met het oog op marketing en voor verbeteringsdoeleinden. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt door Strube D & S GmbH en niet doorgegeven aan derden. Het verzamelen van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de momenteel geldende richtlijnen ter bescherming van persoonlijke gegevens.

Aan de hand van deze gegevens worden gebruiksprofielen voor de kwaliteitsanalyse van de website resp. voor de controle van maatregelen voor marketing opgesteld. Daarbij wordt door het tracking programma geen cookie gezet, noch leest dit bij de user lokaal opgeslagen cookies uit. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. Dit is enerzijds niet mogelijk en anderzijds ook niet de bedoeling van het tracking racking.

Disclaimer


De inhoud van deze pagina´s werd samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Strube D & S GmbH kan echter geen garantie bieden voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden in de ter beschikking gestelde informatie.

 

Strube D & S GmbH sluit daarom elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de website uit, voor zover er van de kant van Strube D & S GmbH geen sprake is van aantoonbaar opzet of grove nalatigheid.

 

Alle informatie is naar beste eer en geweten en rekening houdend met proefresultaten of observaties opgesteld. Een garantie of aansprakelijkheid voor deze eigenschappen kan in afzonderlijke gevallen niet worden verleend resp. aanvaard, omdat de voorwaarden voor de groei en daarmee de wisselwerking met de soort onderhevig zijn aan aanzienlijke schommelingen en een afwijkend gedrag van de soort tot gevolg kunnen hebben.

 

Copyright 2018 by Strube D & S GmbH

 

Alle rechten voorbehouden.

 

415